12 października

Dzień Własnego Biznesu -
Światowy Dzień Reumatyzmu -